Berghellblad juni 2024

Årsstämma
Den 28 maj var vi 13 röstberättigade medlemmar som träffades i föreningslokalen för årets föreningsstämma. Stämman tog beslut att anta nya stadgar. Detta var beslut nummer ett av två för att de nya stadgarna skall träda i kraft. Beslut nummer två kommer att tas antingen vid en extrastämma eller på nästa års ordinarie stämma. Stämman har även valt in ytterligare en medlem i  styrelsen, Tomas Kruse. Vi hälsar honom varmt välkommen!

Styrelsemedlemmarna är nu som följer:
Anneli Ericsson, ordförande
Benny Thern, ekonomiansvarig, vice ordförande
Ingrid Fränne, sekreterare
Marcus Flodin, fastighet
Martin Egri, IT
Tomas Kruse, kurs- och utbildningsverksamhet
Emma Hård, HSB representant

Brandskyddsinspektion:
En nyligen genomförd brandskyddsinspektion under våren bjöd tyvärr inte på några överraskningar. Det är samma anmärkningar som tidigare, att det står saker förvarade i våra trappuppgångar och utanför vindsförråden. Trappuppgångarna är vår enda väg ut vid en brand och de måste hållas fria. En vanlig orsak till brand är just att något tänder på saker som står förvarade i uppgångar och entréer. 

Energispartips i vardagen
Nästa del i vår miniserie om energispartips gäller vardagsrummet. Del 1.

Vardagsrummet fylls mer och mer med elektronik, TV-apparater, spelkonsoler och ljudanläggningar. Men även datorer och skrivare. Hemelektroniken står för en femtedel av hushållets elförbrukning och TV:n är vardagsrummets främsta elkonsument.  

Skippa standby. En av de största dolda eltjuvarna är standby-läget som många apparater har. Detta mellanläge motsvarar 2 % av landets årliga elförbrukning, eller ca 500 kWh i ett normalhushåll. Stäng därför av apparaterna helt för att inte slösa på el. Koppla hemelektronik till ett grenuttag. Det enklaste sättet att inte glömma apparater i standby-läge är att köpa ett grenuttag med strömbrytare (med 2-polig brytare), som du placerar mellan vägguttaget och dina elektriska apparater. Då blir det enkelt för dig att stänga av apparaterna helt när de inte används.

Läs mer här:
Energispartips – spara el i vardagsrummet | Elskling.se
Göteborg Energi – Trygga elavtal med schyssta villkor (goteborgenergi.se)

Uppgifter till HSB
Logga gärna in på Mitt HSB och säkerställ att dina uppgifter, så som mail och telefonnummer stämmer.

Portar och fasader
I förra Berghellbladet utlovade vi att portarna skulle målas under våren. Den uppmärksamme har noterat att så blev det inte. Men målningen kommer att utföras precis efter sommaren. Då kommer vi också att renovera putsen på fasaden utvändigt.