Trivselregler

Som medlem i Brf Berghell innebär det att vi är grannar som bor nära varandra. Vi bor dessutom i en äldre fastighet där ljudisolering ibland lämnar en del i övrigt att önska. Det medför att det som låter hemma hos dig får dina grannar ibland ofrivilligt ta del av. Att komma med pekpinnar är aldrig kul men vi vill be alla att hålla en lugn och dämpad profil mellan 22.00 och 07.00. Skall du ha en fest? Bjud in dina grannar… eller sätt upp en lapp i uppgången i god tid där du berättar vad du planerar. Så behåller vi en god dialog och grannsämja.

Rökning
Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen, trapphus, vid entréer och lekplatser.

Balkong
Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida. Så de inte faller ner och skadar någon.
Rökning är tillåtet på balkongen, men visa dina grannar hänsyn.
Grilla gör vi enbart på gården.
Matar fåglar gör vi på annan plats än just på balkongen.

Vår gemensamma gård
Föreningen tillhandahåller kolgrillar som finns utplacerade runtom våra gemensamma ytor. Dessa är det fritt att använda, se till att du placerar grillen en bit ifrån brännbara material såsom buskage och fasad. Se till att visa hänsyn för dina grannar med tanke på rök och lukt. Det finns tänd-skorstenar att använda för att undvika tändvätska.

Matning av fåglar och andra djur på vår gemensamma gård undviker vi med tanke på råttor och andra skadedjur.
Sandlådan vid lekplatsen ska täckas med skyddsnätet efter användning. Och leksaker plockas i ordning.

Tvättstugor
Hålla rent och snyggt efter dig, lämna tvättstugan i sådant skick du själv önskar att det ska vara när du tvättar. Och du, töm filtret i torktumlaren på ludd.  Våra tvättstugor har öppet 8.00-20.00, observera att torktid gäller en timme efter varje pass det vill säga sista passets torktid slutar klockan 21.00. 

Brandsäkerhet
Levande ljus är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Tänk på att placera ljus så att inget kan ta eld. Lämna inte brinnande ljus obevakade utan släck när du lämnar rummet.

Spisen är en vanlig brandorsak. Rengör fläkten regelbundet. Värme smälter fett som kan droppa ned. Fett och olja tar lätt eld. Eld från olja eller fett skall kvävas. Vatten förångas och kan skvätta upp i ansiktet samtidigt som det kan förvärra elden. Torrkokning i kastruller kan orsaka brand. Var noga med att stänga av spisen.

Trapphusen och samtliga utrymmen är din väg ut och räddningstjänstens väg in och skall därför hållas fria från tillhörigheter. Brännbara tillhörigheter som barnvagnar och möbler kan leda till anlagd brand och farlig rökutveckling. Barnvagnsutrymme finns i källaren på vattugatan 4D. 

Förvara aldrig brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i källarutrymmen eller vindsutrymmen –varken i låsbara förråd eller gemensamma utrymmen. 

Bostadsrättshavare ansvarar enligt stadgarna för inköp, installation och underhåll av brandvarnare. Brandvarnare är en billig livförsäkring. Funktionstesta din brandvarnare regelbundet. En brandsläckare och brandfilt är mycket bra att ha om olyckan är framme.

Husdjur
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. Plocka upp djurens spillning. Hundar skall vara kopplade inom föreningens område.