Trivselregler

Som medlem i Brf Berghell innebär det att vi är grannar som bor nära varandra och i bebyggelse som är lyhörda. Reglerna är till för alla vår trivsels skull. Om du har problem med en granne som stör bör du, om det går, ta kontakt med grannen. Prata och försök hitta en lösning som ni båda är nöjda med. Om störningarna fortsätter trots samtalsförsöket bör du prata med styrelsen. Det är bra att skriva ner när och hur störningarna inträffade innan du pratar med styrelsen eftersom ord ofta står mot ord.

Rökning

Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen, trapphus, vid entréer och lekplatser.

Balkong

Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida.

Rökning är tillåtet på sin balkong, men se till att visa hänsyn för dina grannar. 

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong är inte tillåten.  

Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.

Vår gemensamma gård

Föreningen tillhandahåller kolgrillar som finns utplacerade runtom våra gemensamma ytor. Dessa är fritt att använda, se till att du placerar grillen en bit ifrån brännbara material såsom buskage och fasad. Se till att visa hänsyn för dina grannar med tanke på doft och eventuellt matos.

Matning av fåglar och andra djur på vår gemensamma gård skall undvikas beroende på stor risk för störningar som råttor och andra skadedjur.

Sandlådan vid lekplatsen ska täckas med skyddsnätet efter användning. 

Sop- och källsortering samt kompostering

På gården finns en sopstation, utanför portarna 2C och 2D. Samt två avfallsrum vid Fjällgatan 32 och Paradisgatan 21. Där kan ni slänga kompost samt hushållsavfall. Bruna påsar för kompostkärlen finns på Fjällgatan 32. Källsortering som glas, metall, plast sker vid stationer på flera håll i området. Den närmaste är ner för Fjällgatan mitt emot Fjällskolan. 

Tvättstugor

Hålla rent och snyggt efter dig, lämna tvättstugan i sådant skick du själv önskar att det ska vara när du tvättar. Töm filtret i torktumlaren på ludd. 

Våra tvättstugor har öppet 8.00-20.00, observera att torktid gäller en timme efter varje pass dvs sista passet torktid slutar 21.00. 

Brandsäkerhet

Levande ljus är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Tänk på att placera ljus så att inget kan ta eld. Lämna inte brinnande ljus obevakade utan släck när du lämnar rummet.

Spisen är en vanlig brandorsak. Rengör fläkten regelbundet. Värme smälter fett som kan droppa ned. Fett och olja tar lätt eld. Eld från olja eller fett skall kvävas. Vatten förångas och kan skvätta upp i ansiktet samtidigt som det kan förvärra elden. Torrkokning i kastruller kan orsaka brand. Var noga med att stänga av spisen.

Trapphusen och samtliga utrymmen är din väg ut och räddningstjänstens väg in och skall därför hållas fria från tillhörigheter. Brännbara tillhörigheter som barnvagnar och möbler kan leda till anlagd brand och farlig rökutveckling. Barnvagnsutrymme finns i källaren på vattugatan 4D. 

Förvara aldrig brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i källarutrymmen eller vindsutrymmen –varken i låsbara förråd eller gemensamma utrymmen. 

Bostadsrättshavare ansvarar enligt stadgarna för inköp, installation och underhåll av brandvarnare. Brandvarnare är en billig livförsäkring. Funktionstesta din brandvarnare regelbundet. En brandsläckare och brandfilt är mycket bra att ha om olyckan är framme.

Husdjur

Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. Plocka upp djurens spillning. Hundar skall vara kopplade inom föreningens område.