Berghellblad januari 2024


Vi vill börja med att tacka alla medlemmar för de insatser som gjorts under 2023 samt önska alla ett gott nytt år!

Ny kod
Från och med den 1 februari har vi en ny kod, som meddelas i ett separat utskick. Den gamla koden kommer att  fungera parallellt med den nya fram till och med den 29 februari. Tänk på att hålla koden inom föreningen och använd porttelefonen för att släppa in besökare, bud och leveranser.

Byte av elmätare med strömavbrott
På uppdrag av Göteborg Energi kommer Eltel att byta ut de elmätare som sitter i källarplan i våra fastigheter. Anledningen är nya funktionskrav som elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. 

Bytet av tre elmätare kommer att äga rum på Paradisgatan och Vattugatan den 15 januari mellan kl 14.00 -16.00. Och för Fjällgatan den 25 januari mellan 13.30 -15.30. Under själva bytet kan det förekomma ett kortare strömavbrott på 15 – 30 minuter. 

Julgranar

Om du har en julgran som har gjort sitt för att sprida julstämning kan du lämna den för bortforsling på gårdsplanen nere vid Fjällgatan 32, senast måndagen den 15 januari. Därefter får du på egen hand ombesörja att din julgran tas om hand på ett korrekt sätt.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Den OVK som påbörjades i juni är nu i slutfasen att godkännas, då nödvändiga åtgärder slutförs under januari. I samband med kontrollen så upptäcktes installationer av icke godkända fläktar och att ventilationsuttag byggts igen. Detta påverkar dels den enskilda lägenheten men även grannarnas inomhusmiljö och fastigheten i stort. Därför är det viktigt att större renoveringar och ombyggnationer får ett godkännande och görs på ett fackmannamässigt sätt. Ett sätt att värna om allas gemensamma miljö och ekonomi. På www.brfberghell.se kan du läsa mer under Information/Renovering.

När vi ändå är igång…

Skulle vi vilja påminna om att vi bor i en äldre fastighet där ljudisolering ibland lämnar en del i övrigt att önska. Det medför att det som låter hemma hos dig får dina grannar ibland ofrivilligt ta del av. Att komma med pekpinnar är aldrig kul men vi vill be alla att hålla en lugn och dämpad profil mellan 22.00 och 07.00. Skall du ha en fest? Bjud in dina grannar… eller sätt upp en lapp i uppgången i god tid där du berättar vad du planerar. Så behåller vi en god dialog och grannsämja. 

Nya taxor för avfall, vatten och avlopp
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja taxan för avfall med 12,5 procent och vatten och avlopp med 13 procent för 2024. Höjningarna beror dels på att kommunen tar över insamlingen av förpackningar, dels att vatten- och avlopps-anläggningarna behöver bytas och byggas ut när Göteborg växer. Läs mer på: Taxorna för avfall, vatten och avlopp höjs med 13 procent 2024 – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Energispartips i vardagen
Ett bekant talesätt är att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Och det gäller även på energiområdet, både i våra gemensamma utrymmen men även i varje enskilt hushåll. Denna månad behandlar vi tvättips. Du kan läsa mer om energispartips här:
Göteborg Energi – Trygga elavtal med schyssta villkor (goteborgenergi.se)

1. Fyll tvättmaskinen. Undvik halvfulla maskiner och spara massor av energi.
2. Sänk temperaturen. Ofta räcker 30 eller 40 grader för att få tvätten ren. Vattnet i Göteborg är mjukt vilket innebär att man kan använda den lägsta doseringen av tvättmedel.
3. Välj ett energisnålt program. De programmen förbrukar i genomsnitt ca 80 procent
mindre energi och 70 procent mindre vatten. Läs mer på www.energimyndigheten.se.
4. Använd torktumlare och torkskåp så lite som möjligt. 

I vår förening sorterar vi vårt matavfall
Att sortera och återvinna är dels ett sätt att värna miljön och dels ett sätt att få ner kostnaden för sophämtning, då vi betalar för den vikt som vi slänger i bingarna för hushållsavfall och som hämtas varje vecka. Så ju mindre mängd som hamnar i dessa bingar desto bättre för miljön och för vår ekonomi. Sorterar du ut ditt matavfall används det till biogas och biogödsel och du är med och bidrar till det naturliga kretsloppet. Här kan du läsa mer om vad du kan och inte kan slänga i den bruna påsen; Sortera ut matavfall – Göteborgs Stad. 

Ny teknisk förvaltning från årsskiftet

Som tidigare meddelats byter vi teknisk förvaltare. Från årsskiftet är det HSB som har den rollen. Vi tackar Bredablick för de år de varit med oss. Detta innebär att felanmälningar numera görs via HSB. Adress och kontaktuppgifter hittar du även på vår hemsida www.brfberghell.se.

Save the date

Passa på att notera i kalendern att vår årliga stämma kommer att äga rum den 28 maj kl 18.00.

Föreningen Gamla Masthuggspojkar
Ni som har bott i vår förening länge vet att vi brukar stödja Föreningen Gamla Masthuggspojkar, genom att köpa och dela ut deras magasin som utkommer vid jul varje år. Där har vi kunnat läsa om, och se bilder på hur Masthugget har förändrats genom åren. Årets utgåva har uteblivit då de inte har mäktat med att producera en upplaga för i år. Vi hoppas att de kommer igen till kommande jul.

Hälsning och God fortsättning

Styrelsen Brf berghell

PS
Du hittar alla våra Berghellblad på hemsidan, www.brfberghell.se. Där kan du även lägga in din mailadress så får du kommande Berghellblad till din mail. Vi kommer dock alltid att dela ut i  brevlådor för att säkerställa att alla får informationen.