Senaste nytt

Berghellbladet Januari 2023

Hej alla medlemmar!Nystart takbytet – 2023Vår förening har mottagit ett nytt anbud från en intressent för genomförandet av takbytet.Anbudet är i linje med tidigare anbud och styrelsen har accepterat anbudet från entreprenören.Takbytet ligger sedan tidigare i vår underhållsplan och vi ser fram emot att få det åtgärdat.Takbytet beräknas att påbörjas inom en till två veckor.Vi värderar att arbetet genomförs så snart som möjligt, då vi har en svårhanterad vattenläcka på

Fortsätt läsa »

Berghellbladet December 2022

Hej alla medlemmar!Avgiftshöjning – 2023Styrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2023 höja avgifterna för bostäder upplåtna med bostadsrätt med 10 procent. Givet det omvärldsläge vi nu står i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier så har vi fått kraftigt ökade kostnader. Ökade räntekostnader samt ökade kostnader för el, värme, vatten m.m. kräver nu att föreningen höjer årsavgiften för samtliga våra medlemmar, för att vi gemensamt

Fortsätt läsa »

Trädgårdsdag 15 Oktober

Hej alla medlemmar i BRF Berghell,På lördagen den 15 Oktober är det dags för vår gårdsdag!Vi samlas klockan 10:00 vid lekplatsen. Vi hjälps åt att ställa in utemöbler, städa och förbereda gården inför vintern. Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka! När arbetet är färdigt äter vi pizza ihop om vädret är med oss. Saronkyrkan Second Hand kommer med en bil, så passa på att rensa och skänk bort saker som kan komma till användning igen! De anländer ca 09:30, så hinner

Fortsätt läsa »

Berghellbladet September 2022

Hej alla medlemmar! Hösten är runt hörnet med varm choklad och snart frasiga löv under fötterna.Vi har satt ihop ett Berghellblad med information som vi tror kan vara av värde för er.Uppdatering – Takprojekt På grund av det mycket osäkra läget i omvärlden som påverkar byggpriser, materialpriser, tillgång på material, inflation med mera har styrelsen beslutat att avvakta med att gå vidare med investering i projektet.Projektet blir tillfälligt pausat och styrelsen får be om

Fortsätt läsa »

Uppdatering Takbytet - Föreningslokal

Hej på er alla medlemmar,Följande är en kort uppdatering om vårt takprojekt. Vi upplåter vår föreningslokal till entreprenören för vårt takbyte under projekttiden.Detta innebär att de har tillgång till lokalen Måndag – Fredag.Lokalen upplåts till entreprenören för att föreningen och våra medlemmar inte ska belastas med extra kostnader på höga belopp, för hyra av barack och markhyra för densamma.Våra medlemmar har möjligheten att fortsätta boka föreningslokalen på

Fortsätt läsa »

Prenumerera på Berghellblad