Avfall- och källsortering samt kompost

På gården finns det sopstationer utanför portarna Vattugatan 2C, 2D, samt vid Fjällgatan 32. Där kan ni slänga kompost samt hushållsavfall. Bruna påsar för kompostkärlen finns i källaren på Fjällgatan 32, samt vid varje sopstation. Återvinningsstationer för kartong, glas, batterier, metall och plast, finns på flera håll i området. Den närmaste är mitt emot Fjällskolan, i korsningen Fjällgatan/Repslagaregatan. Du kan även skänka kläder där.

Grovsopor och elavfall måste antingen köras till Göteborg stads återvinningscentraler, eller slängas i den container som föreningen hyr in två gånger per år, vår och höst, vid våra trädgårdsdagar. Då finns även binge för el-avfall. Saronkyrkan brukar finnas på plats dessa dagar för att ta emot saker som är hela, rena och säljbara. Göteborgs stad har också en ”Farligt avfall bil” som stannar i närområdet flera gånger under vår och höst. Läs mer om den här. Genom att hjälpas åt att sortera, slänga, skänka och kompostera kan vi både hålla nere kostnaderna för vår sophämtning men också värna om vår miljö.