Avfall- och källsortering samt kompost

På gården finns en sopstation, utanför portarna 2C och 2D. Samt två avfallsrum vid Fjällgatan 32 och Paradisgatan 21. Där kan ni slänga kompost samt hushållsavfall. Bruna påsar för kompostkärlen finns på Fjällgatan 32.

Behöver ni slänga andra saker, som glas, metall, plast mm. finns det stationer på flera håll i området. Den närmaste är ner för Fjällgatan mitt emot Fjällskolan. Ta vänster ner på Fjällgatan från Vattugatan och gå c:a 100 m. Gå sen över vägen och du ser sopstationen vid vändplatsen. Du kan även skänka kläder här.

Genom att hjälpas åt att sortera, slänga, skänka och kompostera kan vi både hålla nere kostnaderna för vår sophämtning men också värna om miljön!

Två gånger per år anordnas trädgårds- och städdagar då vi hyr in container för avfall och el-avfall. Vid detta tillfälle finns också möjlighet att skänka till Saronkyrkan.