Vår gemensamma gård

Samtliga sittgrupper, utemöbler och grillar som föreningen äger får disponeras av våra medlemmar, oavsett vilken uppgång man bor i. På gården finns gott om bärbuskar och fruktträd som samtliga grannar får plocka av. 

Det finns också pallkragar som medlemmar odlar i, dessa grödor får endast skördas av den som disponerar pallkragen. Om du är intresserad av att odla i pallkraget, ta kontakt med Facebookgruppen Odling Brf Berghell.  

Matning av fåglar och andra djur på vår gemensamma gård skall undvikas beroende på stor risk för störningar som råttor och andra skadedjur.

Sandlådan vid lekplatsen ska täckas med skyddsnätet efter användning. Och leksaker läggs tillbaka för att inte orsaka onödiga säkerhetsrisker.