Berghellbladet Januari 2023

Hej alla medlemmar! Nystart takbytet – 2023Vår förening har mottagit ett nytt anbud från en intressent för genomförandet av takbytet.Anbudet är i linje med tidigare anbud och styrelsen har accepterat anbudet från entreprenören.Takbytet ligger sedan tidigare i vår underhållsplan och vi ser fram emot att få det åtgärdat. Takbytet beräknas […]

Fortsätt läsa

Berghellbladet December 2022

Hej alla medlemmar! Avgiftshöjning – 2023Styrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2023 höja avgifterna för bostäder upplåtna med bostadsrätt med 10 procent. Givet det omvärldsläge vi nu står i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier så har vi fått kraftigt ökade […]

Fortsätt läsa

Trädgårdsdag 15 Oktober

Hej alla medlemmar i BRF Berghell, På lördagen den 15 Oktober är det dags för vår gårdsdag!Vi samlas klockan 10:00 vid lekplatsen. Vi hjälps åt att ställa in utemöbler, städa och förbereda gården inför vintern. Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka! När arbetet är färdigt äter vi […]

Fortsätt läsa

Berghellbladet September 2022

Hej alla medlemmar! Hösten är runt hörnet med varm choklad och snart frasiga löv under fötterna.Vi har satt ihop ett Berghellblad med information som vi tror kan vara av värde för er. Uppdatering – Takprojekt På grund av det mycket osäkra läget i omvärlden som påverkar byggpriser, materialpriser, tillgång på […]

Fortsätt läsa

Takbyte – Start Augusti 2022

Hej alla medlemmar, Följande är viktig information om vårt kommande projekt med att byta ut vårt tak i föreningen.Styrelsen har valt att gå vidare med ett anbud där många av våra kriterier uppfylldes av entreprenören.Vi har fortsatt mycket gott stöd från HSB i detta. Entreprenören har möjlighet att genomföra hela […]

Fortsätt läsa

Berghellbladet Juni 2022

Hej alla medlemmar! Sommarvärme och solkräm, då kommer även ett litet Berghellblad. Vi har satt ihop ett Berghellblad med information som vi tror kan vara av värde för våra medlemmar. Uppdatering – Takprojekt BRF Berghell har mottagit flertalet anbud från intressenter för genomförandet av vårt kommande takbyte. Vi planerar att […]

Fortsätt läsa

Måsar & trädgårdsdag

Tack till alla er som var med under trädgårdsdagen, så härligt att sommaren är på väg -det märks på gården med all grönska! Sedan ett par veckor har ett arbete påbörjats för att hantera att måsar bygger bo på våra tak tillsammans med våra grannfastigheter som vi delar gård med. […]

Fortsätt läsa