Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta styrelsen vänligen mejla brfberghell@gmail.com

Om du vill kontakta HSB vänligen mejla boendeservice.gbg@hsb.se

Kontaktuppgifter till HSB förvaltning gällande felanmälningar, hittar du under rubrik Felanmälan.