Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta styrelsen vänligen mejla brfberghell@gmail.com

Om du vill kontakta HSB vänligen mejla Boendeservice.gbg@hsb.se