Berghellbladet September 2023

Höstens trädgårdsdag lördag 7 oktober
Info sitter uppe i alla trappuppgångar inför vår trädgårdsdag den 7 oktober. Vi samlas klockan 10.00 på lekplatsen och gör i ordning vår gemensamma innergård inför hösten.
Som vanligt så finns container samt en vagn för elektronikskrot på plats för saker man vill slänga, och Saronkyrkan Second Hand kommer ca 09.30 för att ta emot sådant som kan komma till användning igen. Tänk på att märka upp cyklar som står i de allmänna utrymmena, inomhus såväl som utomhus, men namn och lägenhetsnummer. Icke uppmärkta cyklar hamnar i karantän till nästa trädgårdsdag då de ges bort eller slängs, beroende på dess skick.

Takprojekt
Takbytet är nu inne i sista fas, på Paradisgatan 21, och beräknas vara klart inom tre veckor. Projektet har fortlöpt inom tidsplan och budget. 


El-mätning
Vår förening har sedan 2011 ett stämmobeslut om Individuell Mätning och Debitering, IMD, av vatten och el. De mätare som då installerades börjar dock nå sin livslängd, vilket gör att det har varit problem med sändning av data från en del mätare. Detta har medfört, som flera av er har noterat, att kostnaden för el har kunnat se märklig ut. Styrelsen tog i våras kontakt med HSB:s energigrupp som har hjälpt oss att reda ut frågan.

Orsaken är att det har varit glapp i sändningarna mellan respektive lägenhets sändare och Brunatas avläsare. När sändaren har kontakt skickar den all data sedan senaste avläsningen, och vid normal funktion så läses förbrukningen av varje månad. Glappet gör dock att mätarna skickar förbrukningen oregelbundet och att den inte alltid motsvarar en månad – utan ibland mindre och ibland mer. För vissa har detta resulterat i mycket ojämna kostnader. För lite vissa månader och sedan en större summa under andra månader, en summa föreningen i realiteten har legat ute med, eftersom den totala el som faktiskt förbrukas betalas av föreningen och sedan betalas in av respektive medlem. Summan bör bli rätt över tid. 

Vi  har givit HSB:s energigrupp i uppdrag att gå vidare med frågan för att tillsammans med oss arbeta fram en fungerande och effektiv lösning. 

Porttelefon
Porttelefonsystemet har uppdaterats, och nytt telefonnummer från porttelefonerna är 076 – 403 4273. Spara gärna det numret som kontakt så du vet att det är från porten det ringer! Öppnar gör du genom att svara, och sedan gå in på knappsatsen och trycka 5.

Kopiering av nycklar
Önskar du kopiera nycklar till din lägenhet/portarna, så sänd ett mail till HSB; styrelseservice.gbg@hsb.se med ditt namn, adress, lgh-nr samt bild på fram och baksida av de nycklar du vill ha så hjälper de dig vidare.
Varma  hälsningar, Styrelsen
brfberghell@gmail.com