Berghellbladet Oktober 2023

Tack alla som var med på trädgårdsdagen och gjorde i ordning gården inför hösten/vintern!
Det är värdefullt att vi kan samlas och göra gemensamma aktiviteter för vår gård och lära känna våra grannar. Samtidigt gör dessa insatser på gården att vi kan hålla nere våra avgifter gällande förvaltning.

Takbytet klart
Takbytet är avslutat och har genomförts enligt plan, något under budget. Tack alla för visat tålamod och stöd under projektperioden.

Elstöd samt elpris
Vår förening har blivit tilldelad ett elstöd om ca 80 tkr. Då de administrativa kostnaderna kring individuell utbetalning till varje medlem är hög, samt att det finns frågor om fördelning vid redan överlåtna lägenheter, så har styrelsen enligt HSB:s rekommendation beslutat att elstödet kommer att användas för gemensamma kostnader i föreningen, som uppgradering av el-sändare för att säkerställa en fungerande individuell mätning och fördelning av el.

Efter en sammanställning av den faktiska elkostnaden för perioden oktober 2022 – september 2023, så kommer elpriset att sänkas från och med augusti månads förbrukning. Det nya priset som debiteras på avgiftsavierna blir 2,50 kr/kWh, inkl. moms. Eftersom elen debiteras  med fem månaders eftersläpning så kommer detta att synas på avierna från och med januari. I den kostnad som debiteras ingår förbrukning, elcertifikatsavgift, SvK-avgift (till Svenska Kraftnät),  elöverföringsavgift, energiskatt, effektavgift samt abonnemangsavgift. 

Ny hyresgäst i lokalen Fjällgatan/Vattugatan
Vi är glada att kunna meddela att sedan den 1 oktober hyr Freinetskolan Bild & Form hörnlokalen Fjällgatan/Vattugatan. Bild & Form är en grundskola belägen i Nya Masthugget och de kommer att använda lokalen som personal -och kontorsutrymme. De är i full gång med att fräscha upp och inreda lokalen och vi är glada över att ha fått in, vad vi hoppas, en långvarig hyresgäst.

Vi skulle vilja påminna om…
att leksaker och trehjulingar ska läggas/ställas tillbaka på lekplatsen efter användning och inte lämnas i gångarna, då det kan medföra olycksrisker.
att vid bokning av lokalen, så vore det fint om ni ber om kod med så god framförhållning som möjligt.
att hjälpas åt med  att hålla våra portar till trappuppgångarna stängda. Dels slits de snabbare om de står öppna hela tiden, dels går all värme från elementen i uppgångarna rakt ut och det blir även kallare i lägenheterna, vilket påverkar våra gemensamma kostnader och miljön. Dels kan obehöriga personer komma in i uppgångarna, och inte minst är det raka vägen in för råttor. Sammantaget påverkar öppna portar vår boendemiljö, så kan vi hjälpas åt att hålla dem stängda skulle vi alla vinna på det!

Relining i Brf Paradis
Brf Paradis, vår grannförening som vi delar gård med, har meddelat att de kommer att påbörja en relining av sina stammar. Detta innebär att de behöver bila i bottenplattorna, med start vecka 44, vilket kan medföra en del ljud.  

Help Ukraine Gothenburg
Vår medlem, Katja Blank, är grundare av föreningen Help Ukraine Gothenburg. Under vintern är de tacksamma för bidrag i form av vinterkläder samt campingutrustning, filtar etc. Läs gärna mer på https://www.helpukrainegbg.se/, eller prata med Katja eller Jona om du vill bidra!

Varma  hälsningar,
Styrelsen
brfberghell@gmail.com