Berghellbladet November 2023

Bild och Form inflyttade i hörnlokalen
Nu har vår nya hyresgäst flyttat in, skolan Bild och Form, på hörnet Fjällgatan / Vattugatan. Som vi redan meddelat kommer de att använda lokalen som personal- och kontorsutrymme. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna!

Ny teknisk förvaltning från årsskiftet
Efter några år med Bredablick som teknisk förvaltare har vi skrivit nytt avtal med HSB från och med årsskiftet. Det innebär att från och med 1 januari 2024 görs felanmälningar via Mitt HSB / Mina sidor.

Avgift 2024
Efter en genomgång av föreningens ekonomi och budget för 2024 tillsammans med HSB, har styrelsen efter rekommendation från HSB beslutat att höja avgiften med 10% från och med januari 2024. Anledningarna till denna ökning är flera. Vi ligger lite för lågt i sparande, när man ser till nyckeltal som visar om vi klarar av framtida renoveringsbehov och kostnadsökningar. Räntorna på föreningens lån har stigit och löpande utgifter som fjärrvärme, vatten och renhållningstaxor beräknas enligt Göteborgs stad att öka med 10-12% under det kommande året. Årets stora och nödvändiga investering i våra tak har medfört en ökning av föreningens lån.Trots detta är vi som förening lågt belånade jämfört med många andra, med lån på strax under 3000 kr/m2. Att ligga under 5000kr/m2 i lån är bra. Vi eftersträvar en god och balanserad ekonomi, och utifrån det ser vi denna avgiftsökning som nödvändig.

Byte av elmätare
De elmätare vi alla har i våra “proppskåp” för att mäta vår individuella elförbrukning har nått sin förväntade livslängd. Arbetet med att byta ut dem är beställt och kommer att utföras under första delen av 2024. Mer information kommer senare avseende exakt tidpunkt.

Göteborg Energi har meddelat att de byter elmätare hos alla kunder. Detta gäller de centrala mätarna med anslutning till elnätet. De nya mätarna kommer ge bättre information om vår energianvändning och bidra till effektivare nätdrift. De elmätare som byts ut i vår förening sitter i uppgångarna Vattugatan 2C och 4B samt Paradisgatan 21 A. Bytet sker inom ett par veckor och kommer innebära ett strömavbrott på ca 15 min. Information sätts upp när vi får besked om vilken dag det blir.

Öppna portar och portkod
För att undvika att obehöriga kommer in på vår gård och i våra trappuppgångar skulle vi vilja be er att ni släpper in bud och leveranser via porttelefonen och inte lämna ut koden, samt se till att inga dörrar, till gården eller till trappuppgångar lämnas uppställda. Porttelefonen öppnas via din telefon, genom att trycka fem. Vi ser just nu över att alla porttelefoner fungerar som de ska, om du upptäcker att något felar, hör av dig till styrelsen via brfberghell@gmail.com.

Cyklar
Brukar du cykla, men tycker att det börjar bli lite för kallt och mörkt? Ställ gärna din cykel i avsett källar- eller förrådsutrymme över vintern.

Juleljusens tid står för dörren…
… och vi måste alla hjälpas åt för att se till att ljusen enbart sprider värme och hemtrevnad! En brand i en enskild lägenhet skulle förmodligen få konsekvenser för stora delar av fastigheten.

Vad kan du göra för att förhindra en brand?
– Passa på att byta batteri i brandvarnaren nu inför advent.
– Kontrollera sladdar till adventsljusstakar, julstjärnor och julgransbelysningar nu när de legat undanstoppade ett år.
– Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
– Saker i trappuppgångar kan hindra en utrymning, men det är också en vanlig orsak till brand – två viktiga anledningar att hålla våra uppgångar fria från saker.

Berghellbladet
Du vet väl om att du kan hitta och läsa våra Berghellblad på hemsidan, www.brfberghell.se
Där kan du även lägga in din mailadress så får du Berghellbladet till din mail. Eftersom Berghellbladet är vår primära väg för information så vill vi dock vara säkra på att det når och läses av alla medlemmar i föreningen, och delar därför ut det i postlådorna också.Varma  hälsningar, Styrelsen
brfberghell@gmail.com