Årsstämma och motioner

Årsstämma

På föreningsstämman behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Som medlem är du alltid välkommen att var med på din bostadsrättsförenings stämmor. Här har du en röst. Använd den! Ju fler som deltar och röstar desto bättre blir besluten som tas eftersom de stämmer bättre överens med vad de flesta tycker.

Vill du vara med och påverka? Skriv en motion!

Du som medlem i HSB har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Vad är en motion?

Det finns inga strikta regler om vad man kan motionera om. Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Hur skriver man en motion?

Din motion ska innehålla en utförlig och tydlig beskrivning av av ditt förslag, en motivering och bakgrund. Ditt namn måste framgå och den ska lämnas in skriftligen till styrelsen innan mars månads utgång.

Använd gärna denna mall från HSB