Brandskydd

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Vi har ett ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller begränsa skador vid en eventuell brand. Skulle en brand uppstå drabbas inte bara människor utan också lokaler, egendomar och bostäder. Det kan leda till mycket omfattande och dyra följder.

För att minska riskerna är vi enligt lagen för skydd mot olyckor skyldig att bedriva ett regelbundet brandskyddsarbete. Det innebär att ha utrustning för att släcka bränder, men även att förebygga brand samt vidta åtgärder för att förhindra och minska skador till följd av brand.

Med rätt rutiner och kunskap kan vi tillsammans uppmärksamma dessa risker, förhindra att en brand uppstår och även begränsa spridningen om olyckan skulle vara framme.

Anticimex har genomfört en inspektion i vår förening.
Den visar på omfattande problem med förvaring dels i trapphusen, som är den enda utrymningsvägen, men även vindar och källare där det skall stå inlåst för att förhindra anlagda bränder. Brandförloppet är snabbt och våra utrymningsvägar måste vara helt fria.

Nedan följer ett par exempel från inspektionen.

Lösa föremål i trapphusen och källaren ska plockas bort.
Först kommer de att lappas, om de sedan inte plockats bort kommer de att omhändertas av vår förvaltare.

Tack till er medlemmar som belyst detta och till er som redan åtgärdat några av ovan!