Brandskydd

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Skulle en brand uppstå drabbas inte bara människor utan också lokaler, egendom och bostäder. Det kan leda till mycket omfattande och dyra påföljder. För att minska riskerna är vi enligt lagen för skydd mot olyckor skyldiga att bedriva ett regelbundet brandskyddsarbete. Det innebär att ha rutiner för att förebygga och förhindra brand, och att ha utrustning för att begränsa spridning om olyckan är framme. Lär mer här om hur du kan brandsäkra ditt hem.

Våra trapphus är den enda utrymningsväg vi har och att den är fri från föremål är viktigt. Inspektioner och genomgång av trapphus och vindar visar på omfattande problem med förvaring i dessa utrymmen. Nedan följer några exempel.