Föreningslokal, övernattningslägenhet och bastu

På Vattugatan 4A/B har vi en föreningslokal som är avsedd för övernattning, aktiviteter samt möten i föreningens regi. Bokning sker genom att du skriver upp ditt namn, telefonnummer och lägenhetsnummer i kalendern vid lokalen på de datum man önskar att hyra.

Kostnaden är 300 kr per natt och det går att boka lokalen max sju dagar i sträck. Bokning gäller från och med klockan 12.00 till klockan 12.00 nästkommande dag, om inget annat är överenskommet mellan medlemmarna som hyr. Detta för att ge möjligheten till andra att nyttja lokalen natten efter den senaste bokningen. Betalning sker genom att kostnaden läggs på din HSB-avi. Styrelsen administrerar information till HSB kvartalsvis angående utskick av detta.

Lokalen är försedd med ett elektroniskt lås (ingång 4B). Styrelsen administrerar kodnyckel för avsedd period. Vänligen ta kontakt med styrelsen på brfberghell@gmail.com i god tid innan du avser hyra.

Vid övernattning medtages egna täcken och kuddar då föreningen inte kan bistå med tvätt av dessa. Lokalen ska lämnas tillbaka i samma skick som före användning.

Bastu

Ifall du vill nyttja bastun bokar du tid i almanackan som finns i anslutning till bastun. Du använder den nyckel som går till entréerna.