Klotter

Ifall du upptäcker klotter får du väldigt gärna mejla Klotterjägarna direkt som vi har avtal med. Mejla goteborg@klotterjagarna.se och lägg kopia till brfberghell@gmail.com så ser vi i styrelsen vilket klotter som har anmälts.

Tack för att vi hjälps åt!