Renovering

Renovering och ombyggnad av bostadsrättslägenhet som innebär ingrepp i bärande konstruktion samt installation och ändring av ledningar för vatten, avlopp, värme och ventilation inklusive byte av spisfläkt kräver styrelsens tillstånd. Fönster tillhör föreningen och får inte bytas ut.

Undersökning inför renovering av auktoriserad firma bekostas i sin helhet av den enskilde medlemmen. Styrelsen lämnar inga garantier för att en planerad renovering kan genomföras. Sedan 2023 införs en ny bestämmelse om förverkande av sin rätt till bostaden, som gäller ändringar i lägenheten som görs utan att först inhämta styrelsens medgivande.