Inför renovering

Tänk på att ventilationen tillhör föreningen, om du vill byta ut befintlig fläkt kontakta styrelsen för godkännande. Mejla till brfberghell@gmail.com

Fönstren tillhör också föreningen och får därför inte bytas ut.