Renovering

Renovering och ombyggnad av bostadsrättslägenhet som innebär ingrepp i bärande konstruktion samt installation och ändring av ledningar för vatten, avlopp, värme och ventilation inkl. byte av spisfläkt kräver styrelsens tillstånd. Även fönster tillhör föreningen.

Sedan 2023 införs en ny bestämmelse om förverkande av sin rätt till bostaden, som gäller ändringar i lägenheten som görs utan att först inhämta styrelsens medgivande.

Undersökning inför renovering av auktoriserad firma bekostas i sin helhet av den enskilde medlemmen.
Styrelsen lämnar inga garantier på att en planerad renovering kan genomföras.

Om ni är det minsta osäkra, kontakta gärna styrelsen för klargörande och möjligheten att förbättra informationen ni läser här.