Styrelsen

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har det verkställande ansvaret och sköter det strategiska arbetet vad gäller ekonomi, kommunikation, fastighetsunderhåll, medlemsfrågor.
I praktiken sköts dock rutinarbetet av externa parter så som till exempel HSB. Därför bör man kontakta den externa förvaltaren för att få bästa service i sin fråga.

Styrelsen består enbart av medlemmar (och en HSB-representant) det vill säga dina grannar, och bygger på ett frivilligt engagemang.

Vad gör styrelsen inte?
Styrelsen hanterar inte felanmälan och fastighetsskötsel. Detta sköts av Bredablick, en tjänst som vi årligen betalar för. Det är därför viktigt att man felanmäler omgående till Bredablick. Det finns några undantag, vilka kan du läsa om under ”Felanmälan” där du också hittar alla kontaktuppgifter till Bredablick. 

Om du vill kontakta styrelsen vänligen mejla brfberghell@gmail.com