Styrelsen

Styrelsen bygger på ett frivilligt engagemang och består av medlemmar i föreningen, det vill säga dina grannar, och en HSB-representant. Styrelsen har det verkställande ansvaret och sköter det strategiska arbetet vad gäller ekonomi, kommunikation, fastighetsunderhåll och medlemsfrågor. Det praktiska arbetet sköts av vår förvaltare som är HSB. Det är via HSB du kan få svar på frågor om dina avier eller göra en felanmälan.

Om du vill kontakta styrelsen vänligen mejla brfberghell@gmail.com