Information från Adrian

Hej kära grannar!

Hoppas ni har det bra!

Med tanke på att Bredablicks trädgårdsmästare påpekade att man skall vara försiktig med att fylla upp med för mycket jord runt stammarna på buskar och träd så har jag i helgen grävt undan jordmassorna som genererats runt vissa buskar, intill cementmuren, nedanför den gröna kompostbehållaren bredvid trappan. Så nu är buskarna ”frilagda” igen.

Det var en blandning av kompostjord, förmultnade löv, vintergrus, lecakulor, planteringsjord, sand, stenar, kvistar, ris och torvmull som ackumulerats genom åren och allt har ”legat i träda” under en period. Nu har det förvandlats till en fantastiskt bra tillgång för alla som vill odla. Jag sorterade ut och plockade undan alla större kvistar och stenar, så jorden är nu riktigt ”luftig” och lättgrävd.

Därför vill jag att ni sprider ordet till alla som kan vara intresserade:

Välkomna att hämta jord till era pallkragar, krukväxter, blomlådor mm!

Jorden ligger i en stor hög som går att nå genom att gå in mellan buskarna bakom körsbärsträdet, intill de stora rhododendronbuskarna nedanför cementmuren. Jordhögen är placerad på samma ställe som en stor gammal stubbe. Det är en utmärkt plats att förvara föreningens ”Svarta Guld” på, med tanke på att allt kommer döljas när buskarna runtomkring blir fulla med löv under sommaren.

Jag har även kikat på föreningens ”igelkottshotell”, som är placerat under trappan. Det vore ju kul om gården kunde få tillbaka sina söta skyddslingar. Det finns flera varianter på ”Igelkottsbostäder”. Genomgående förespråkas att trädgården skall ha minst en liten ”glömd” rishög där igelkottar kan söka skydd. Rishögen på vår gård under trappen är en bra plats som dessutom är ”isolerad” med torra torvblock och den fungerar även utmärkt som bostad även för vissa humlor. 

Tyvärr var det ju ett tag sedan igelkottarna sågs senast på vår gård, så jag skall ta itu med att förbättra vår ”igelkottslogi” framöver och har därför studerat olika råd som inspiration, se exempel i bifogade länkar:

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-kan-du-hjalpa-den-rodlistade-igelkotten
https://www.wexthuset.com/i-tradgarden/djur-i-tradgarden/fagelholkar-bon/igelkottsbo-igloo?gclid=EAIaIQobChMI76GJtceb8AIVCPuyCh32WwAuEAQYASABEgJwPvD_BwE
https://www.hemtrevligt.se/husohem/artiklar/tradgard/20190904/alskade-igelkott-sa-far-du-den-att-trivas-i-din-tradgard/

För allas kännedom kan det åxå vara bra att känna till att under trappen, på den sidan som vetter mot husfasaden, där finns gårdens ”stenmagasin” med en blandning av små skärvor av lerkrukor, (vilka lämpar sig utmärkt att lägga som dränering och för att placera över hålen i botten på era blomkrukor) större cementplattor, gatstenar av huggen granit (för att laga i gårdens stenläggning) samt runda och ”mjuka” stenar som tumlats släta av naturen och är allmänt dekorativa.

Ibland händer det att stenarna flyttas runt av lekande barn som tycker att det är kul att använda buskarna och trappen som ”koja”. Jag tycker att det är bra att barnen bekantar sig med och utforskar ”naturen”, för det är ju lättare att värna om något ju mer kännedom man har om ämnet.

Finner ni några stenar som ni tycker hamnat på villovägar i en rabatt, på lekplatsen eller på någon annan ”olämplig” plats på vår gård, då föreslår jag att ni bara släpper ner stenarna vid sidan om trappen (på den sidan som vetter mot huset) och där kan ni även söka om ni är i behov av sten någon gång. Jag försöker dela denna text med de som jag har adresser till men hjälp gärna till och tipsa alla berörda och hör gärna av er nästa gång som ni ser en igelkott på gården.

Mvh ”Kompostansvarig” Brf Berghell Adrian 🙂