Trädgårdsdag 15 Oktober

Hej alla medlemmar i BRF Berghell,

På lördagen den 15 Oktober är det dags för vår gårdsdag!
Vi samlas klockan 10:00 vid lekplatsen. Vi hjälps åt att ställa in utemöbler, städa och förbereda gården inför vintern.

Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka! När arbetet är färdigt äter vi pizza ihop om vädret är med oss.

Saronkyrkan Second Hand kommer med en bil, så passa på att rensa och skänk bort saker som kan komma till användning igen! De anländer ca 09:30, så hinner de som vill skänka bort något lämna sakerna innan vi sätter igång med trädgårdsdagen.

Vi har i vanlig ordning också bokat en container för bortskaffning av större saker ni vill slänga samt en elektronikvagn. Men det finns vissa begränsningar på vad vi får slänga, dessa innefattar följande:

  • Farligt avfall (Kemikalier, målarfärgsburkar m.m.)
  • Gips
  • Impregnerat trä
  • Dammande material
  • Sågspån
  • Matavfall
  • Vitvaror

    Om du är osäker på vad som får slängas kontakta styrelsen eller Renova.

Cyklar och barnvagnar
Kom ihåg att märka upp din cykel och gärna ställa undan den i cykelrummen!
Omärkta cyklar kommer att flyttas till ”karantän” i cykelförrådet i källaren på Vattugatan 2.
Efter ett halvår skänks dessa till välgörenhet.
Även barnvagnar behöver märkas upp och placeras på avsedda platser.
Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar eller cyklar i trappuppgångarna, ur brandsäkerhetssynpunkt.

Gemensamma utrymmen
Alla som har lämnat något i hobbyrummet behöva ta vara på det.
Allt material som inte flyttas därifrån kommer slängas.
Detsamma gäller för gångarna utanför förråden i vind och källare.
Allt som förvaras löst i gångar och trapphus kommer att forslas bort och skänkas eller slängas!


Vid frågor eller förslag, hör av er till styrelsen via mail.

Vi ses!

Tack för att vi hjälps åt!

Varma hälsningar från styrelsen
Brfberghell@gmail.com