Berghellbladet December 2022

When does winter start? - Met Office

Hej alla medlemmar!

Avgiftshöjning – 2023
Styrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 2023 höja avgifterna för bostäder upplåtna med bostadsrätt med 10 procent. Givet det omvärldsläge vi nu står i där inflationen i Sverige och Europa är den största på decennier så har vi fått kraftigt ökade kostnader. Ökade räntekostnader samt ökade kostnader för el, värme, vatten m.m. kräver nu att föreningen höjer årsavgiften för samtliga våra medlemmar, för att vi gemensamt ska klara av våra kostnader.
I årsavgiften ingår också avsättning till framtida underhåll enligt underhållsplan.

Samtidigt höjs även avgiften för att hyra föreningslokalen/gästlägenheten till 300 kr/natt.

Nya ändringar i bostadsrättslagen fr.o.m 1:a Januari 2023
Renovering och ombyggnad av bostadsrättslägenhet som innebär ingrepp i bärande konstruktion samt installation och ändring av ledningar för vatten, avlopp, värme och ventilation inkl. byte av spisfläkt kräver styrelsens tillstånd. Dessutom införs en ny bestämmelse om förverkande av sin rätt till bostaden, som gäller ändringar i lägenheten som görs utan att först inhämta styrelsens medgivande. Mer om hantering av detta kommer på hemsidan.

Brandrisk & brandvarnare
Det är många av oss som vill lysa upp mörkret med levande ljus. Tänk på att det medför brandrisk, så lämna aldrig levande ljus utan tillsyn -släck ljusen efter dig. Se till att du har fungerande brandvarnare. 

Tvättmaskin Vattugatan 2B
Ny tvättmaskin är installerad och klar på Vattugatan 2B, sedan den tidigare felanmäldes och togs ur bruk.

Masthuggspojkarna
Föreningen Masthuggspojkarna ger årligen ut en tidning med historiska skildringar över vårt närområde. För Brf Berghell är denna tidning ett återkommande inslag vid juletid och styrelsen vill även detta år stödja Matshuggspojkarna och önska våra medlemmar en trevlig läsning!


Parkering av cyklar & barnvagnar
De avlånga stänger som monterats i portiken vid Vattugatan 4 är framförallt avsedda för barnvagnar, cykelvagnar eller cyklar som inte går att låsa fast vid ordinarie cykelställ.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen
Brfberghell@gmail.com