Berghellbladet September 2022

Hej alla medlemmar!
Hösten är runt hörnet med varm choklad och snart frasiga löv under fötterna.
Vi har satt ihop ett Berghellblad med information som vi tror kan vara av värde för er.

Uppdatering – Takprojekt
På grund av det mycket osäkra läget i omvärlden som påverkar byggpriser, materialpriser, tillgång på material, inflation med mera har styrelsen beslutat att avvakta med att gå vidare med investering i projektet.
Projektet blir tillfälligt pausat och styrelsen får be om att återkomma med vidare besked.

Föreningslokalen – Fullt bokningsbar
Vår lokal är nu igen fullt bokningsbar och listorna utanför är uppdaterade.
För er nya i vår förening så har vi en liten lokal att tillgå för våra medlemmar, mer information finns på vår hemsida brfberghell.se. Kalendern för bokningen ligger till höger, en trappa ner från Vattugatan 4A.

Höstens trädgårdsdag 15 Oktober
Höstens trädgårdsdag är lördagen 15 Oktober.
Vi samlas klockan 10:00 vid lekplatsen. Vi hjälps åt att ställa in utemöbler, städa och förbereda gården inför vintern. Vi hoppas att så många som möjligt kan medverka! När arbetet är färdigt äter vi pizza ihop om vädret är med oss.

Saronkyrkan Second Hand kommer med en bil, så passa på att rensa och skänk bort saker som kan komma till användning igen! De anländer ca 09:30, så hinner de som vill skänka bort något lämna sakerna innan vi sätter igång med trädgårdsdagen.

Vi har i vanlig ordning också bokat en container för bortskaffning av större saker ni vill slänga samt en elektronikvagn. Men det finns vissa begränsningar på vad vi får slänga, dessa innefattar följande:

  • Farligt avfall (Kemikalier, målarfärgsburkar m.m.)
  • Gips
  • Impregnerat trä
  • Dammande material
  • Sågspån
  • Matavfall
  • Vitvaror

    Om du är osäker på vad som får slängas kontakta styrelsen eller Renova!

Parkering av cyklar & barnvagnar
De avlånga stänger som monterats i portiken vid Vattugatan 4 är framförallt avsedda för barnvagnar, cykelvagnar eller cyklar som inte går att låsa fast vid ordinarie cykelställ.
Det vill säga, den kala väggen vid Vattugatan 4 får tyvärr inte nyttjas för parkering.

Det har förekommit stölder av såväl cyklar, cykelvagnar och barnvagnar genom åren så vi får hjälpas åt att möjliggöra så att alla kan låsa fast sina ”åkdon”. Barnvagnar är också välkomna att parkera i barnvagnshallen på Vattugatan 4D. Inga barnvagnar får stå i våra uppgångar ur brandrisksynpunkt.

På grund av just brandsäkerhet och åtkomst för blåljuspersonal har vi ej fått installera cykelställ i denna portik (Vattugatan 4) och därför önskar vi att ni parkerar där cykelställ finns. Föreningen tillhandahåller cykelställ i portiken på Vattugatan 2 och Paradisgatan 21, samt utanför källaren 2C/2D. På samtliga dessa ställen går det att låsa fast sin cykel. För vinterförvaring eller inlåst cykelförråd går det bra att nyttja källaren vid Vattugatan 2C/2D, Fjällgatan 32 samt Paradisgatan 21. Förvara gärna din cykel där ifall du inte använder den för tillfället. 
Märk din cykel så att den inte försvinner på våra städdagar.

Portar & sopkärl
Vi behöver hjälpas åt att hålla samtliga våra entrédörrar stängda. Detta behövs ur många aspekter. Framförallt så tål inte våra dörrar att stå öppna och utsättas för slitage av väder och vind. Vi har dessutom ibland obehöriga som tar sig in på vår gård och i våra trappuppgångar vilket kan medföra inbrott eller skadegörelse.
Stäng gärna porten om någon innan dig glömt av detta, tack för att vi hjälps åt!

På gården finns en sopstation, utanför portarna 2C och 2D.
Samt två avfallsrum vid Fjällgatan 32 och Paradisgatan 21. Där kan ni slänga kompost samt hushållsavfall.
Bruna påsar för kompostkärlen finns på Fjällgatan 32. Källsortering som glas, metall, plast sker vid stationer på flera håll i området. Den närmaste är ner för Fjällgatan mitt emot Fjällskolan. Nedskräpning och avfall som inte hör till vår station på gården kan komma att orsaka extra kostnader för föreningen och våra medlemmar.

Husdjur
Om man har husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar.
Hundar skall vara kopplade inom föreningens område och får tyvärr inte rastas på innergården.


Kommunikation & Facebook-grupper
Vi har två Facebook-grupper i föreningen, Hsb Brf Berghell samt Odling Brf Berghell.
Dessa drivs inte av styrelsen utan av våra medlemmar, vi uppmuntrar deltagande i dessa för kontakt med era grannar! De är ypperliga för tips, hjälp eller generella frågor. Om ni har synpunkter, frågor eller liknande som är för styrelsen, vänligen använd brfberghell@gmail.com.
Våra kanaler för information är Berghellbladet och lappar i trappuppgångar. Om ni vill nå styrelsen, görs det endast genom vår email.

Vårt Berghellblad publiceras på vår hemsida, brfberghell.se
Där publicerar även styrelsen titt som tätt information. Prenumerera gärna på utskicken, du finner registrering längst ner på startsidan.


Tack för att vi hjälps åt!

Varma hälsningar från styrelsen
Brfberghell@gmail.com