Berghellbladet Juni 2022

Hej alla medlemmar! Sommarvärme och solkräm, då kommer även ett litet Berghellblad.
Vi har satt ihop ett Berghellblad med information som vi tror kan vara av värde för våra medlemmar.
Uppdatering – Takprojekt
BRF Berghell har mottagit flertalet anbud från intressenter för genomförandet av vårt kommande takbyte. Vi planerar att snarast stämma träff med de företag vars anbud är aktuella för oss.
Vi värderar bland annat bra arbetsvillkor för deras personal, goda referenser och tidsåtgång vid valet av utförare. Vi har även ett mycket gott stöd från HSB i detta.

Årsstämman & ny styrelse
I starten av Juni månad hölls vår årsstämma på gården, tack till alla deltagande!
Vi vill också rikta ett stort tack till avgående medlemmar Jonatan Gillberg & Elin Hoff Brattberg, eran insats har varit guld värd.

Den nya styrelsens medlemmar finns uppsatt i varje trappuppgång.
Vill du kontakta styrelsen, maila gärna oss på brfberghell@gmail.com.

Vår gemensamma gård & grillning 
Många av oss njuter av att grillsäsongen har börjat!
Föreningen har placerat ut skorstenständare vid grillarna, dessa ska användas istället för tändvätska som bestämt undanbedes på hela gården. Tändvätska får inte förvaras i källar- och vindsförråd.

När det gäller själva tändningen finns bara ett säkert och ofelbart sätt att tända briketter på med en skorstenständare, så här gör du: 

1. Fyll skorstenständaren med önskad mängd briketter
2. Lägg 2-3 st tändkuber mitt på brikettgallret.  Tänd dem och ställ skorstenständaren ovanpå.
(Fungerar även med tidningspapper, men stoppa då dessa i botten på skorstenständaren)
3. Låt värmen utvecklas under 25-30 minuter. Först när briketterna har blivit askgrå är de klara.
4. Ta på en grillhandske och häll försiktigt över briketterna på brikettgallret, var aktsam med att glöden kan sprätta. 

För den som vill låna trädgårdsredskap finns det i föreningens förråd i cykelrummet vid Paradisgatan 21. 

Sandlådan vid lekplatsen ska täckas med skyddsnätet efter användning. 
Tänk också på att hålla portar och dörrar stängda för att förhindra stölder och att råttor/annat tar sig in på vår gård. 

Vi jobbar även med att hålla vår gård i blom och grönskande, vi uppmanar därför alla våra medlemmar att hjälpa oss att rå om vår innergård. Vi har alla ett gemensamt ansvar i en bostadsrättsförening att ta hand om alla delar av vår innergård. Bredablick Förvaltning utför vissa uppgifter, men totalen kommer från vårt eget engagemang. Använd gärna våra vattenslangar och kannor, ge en vissen växt lite kärlek!

Klotter
Det händer tyvärr att våra fastigheter blir utsatta för klotter.
Om du upptäcker detta, får du gärna skicka ett mail till Klotterjägarna som vi har ett avtal med.
goteborg@klotterjagarna.se och lägg en kopia (CC) till brfberghell@gmail.com.
Du kan även polisanmäla det till registrator.vast@polisen.se.
Ange vem du är, adress, BRF och när du upptäckte klottret.


Tack för att vi hjälps åt!

Varma hälsningar från styrelsen
Brfberghell@gmail.com