Måsar & trädgårdsdag

Tack till alla er som var med under trädgårdsdagen, så härligt att sommaren är på väg -det märks på gården med all grönska!

Sedan ett par veckor har ett arbete påbörjats för att hantera att måsar bygger bo på våra tak tillsammans med våra grannfastigheter som vi delar gård med. Under ett par år har vi haft måsungar som trillat ned på gården, vilket orsakat både nedskräpning och oro hos medlemmar att bli attackerade av arga måsföräldrar. Under våren har vi fått synpunkter från grannar utanför gården och vi har därför vidtagit åtgärder för att bli kvitt måsar som lägger ägg och bosätter sig på våra tak. Som fastighetsägare har vi ett ansvar för att förebygga sådana problem. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på fastigheten. Med anledning av detta har Anticimex satt upp fågelskrämmor, som en del av er märkt reflekterar de ljus vilket för en del av oss kan upplevas besvärande. Fågelskrämmorna ger möjlighet att plocka måsägg under hela säsongen för att bli kvitt måsarna, utan skrämmor så är de fridlysta. Anticimex menar att ljuset reflekterar allra mest under vår/höst då solen står som lägst och en period nu när skärmarna är helt ny och blanka. Vår förhoppning är att vi medlemmar kan stå ut med detta under en period för att i förebyggande syfte bli kvitt urpsrungsproblemet. Vi får omvärdera insatsen därefter.

Varma vårhälsningar, styrelsen