Berghellbladet Mars 2023

Hej allihopa!
Vi har fått ett par nya medlemmar till vår förening, återigen välkomna.

Parkeringsplats
Önskar du en parkeringsplats? Mejla HSB på boendeservice.gbg@hsb.se för att undersöka möjligheten i dagsläget alternativt köplats. Det kommer bli en ledig plats under våren.

Årsstämma
Stämman kommer att hållas i slutet av Maj. Styrelsen återkommer med ett exakt datum och kallelse.

Trädgårdsdag – Lördag 22 April
Vi ses på gården vid lekplatsen klockan 10:00.
Våra utemöbler ska i år få lite extra omsorg med slipning där det behövs och sedan oljas som vanligt innan de ställs ut på gården. När vi är klara äter vi pizza ihop om vädret tillåter.

Mer information kommer på en egen lapp i varje trappuppgång.

Porttelefoner
Föreningen har återkommande problem med våra porttelefoner. Styrelsen undersöker tillsammans med leverantör.

Information avgiftshöjning
Höjningen av bostadsavgiften för årets första 3 månader (Jan-Mars) kommer att läggas till på avier för April-Juni då styrelseservice på HSB missat justeringen från Januari.

Uppdatering takbytet – 2023
Taket på nedre Vattugatan väntas färdigställas inom kort, p.g.a ovädret har arbetet försenats något. Fjällgatan följer därefter.

Avfallsrum
Styrelsen vill understryka att inget avfall som vanligtvis slängs vid en avfallsstation, ska lämnas i eller i anslutning till våra avfallsrum och stationer. Det är ytterligare merkostnader för vår förening. Detta gäller allt från hyllor, till kartonger och gamla julgranar.

Om ni har frågor, synpunkter eller tankar kontaktar ni styrelsen via brfberghell@gmail.com i vanlig ordning. Det ger oss chansen att lyfta information till samtliga medlemmar.
Vår inbox vittjas ungefär 1 gång i veckan, vi hoppas att ni har förståelse för att vi vill lägga en sund arbetsbörda på våra ledamöter.


Tack för ert samarbete!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen