Berghellbladet Februari 2023

Hej alla medlemmar!

Uppdatering takbytet – 2023
Takbytet fortgår enligt utsatt plan.
För närvarande har de plockat bort takteglet och påbörjat åtgärder för de brister entreprenören funnit. Ledamöter ur styrelsen möter entreprenören regelbundet under hela projekttiden, tillsammans med projektledare från HSB. Montage av ställningar går snabbare än planerat och samtliga etapper på nedre Vattugatan och Fjällgatan kommer få upp alla ställningar.

Entreprenören för takbytet är:
Svensk Bygg & Industriservice AB

Vi upplåter vår föreningslokal till entreprenören för takbytet under projekttiden. Detta innebär att de har tillgång till lokalen Måndag – Fredag. Lokalen upplåts till entreprenören för att föreningen inte ska belastas med extra kostnader på höga belopp, för hyra av barack och markhyra för densamma. Våra medlemmar har möjligheten att fortsätta boka föreningslokalen på helgerna, från och med Fredag kl 18:00 till och med Söndag kväll.  Styrelsen synliggör även detta i bokningskalendern.

Första etappen på nedre Vattugatan beräknas vara färdigställd i slutet av Mars.
Etapp två på Fjällgatan följer därefter. Styrelsen ämnar att delge uppdateringar varje månad på hur arbetet fortgår samt tidplan.

Om ni har frågor, synpunkter eller tankar kontaktar ni styrelsen via brfberghell@gmail.com i vanlig ordning. Det ger oss chansen att lyfta information till samtliga medlemmar, chansen är stor att fler går i samma funderingar. Tack för ert samarbete!

Rapport Brandskydd – Allvarliga avvikelser
Anticimex genomförde en inspektion gällande brandskydd hos oss September 2022.
Vi har mottagit allvarliga avvikelser gällande förvaring i trapphusen, vindar och källare.
Ett samarbete är redan igång med vår förvaltare för att få hjälp med detta.

Lösa föremål i trapphusen och källaren ska plockas bort.
Först kommer de att lappas, om de sedan inte plockats bort kommer de att omhändertas av vår förvaltare. Tack till er medlemmar som belyst detta!
Rapporten finns att läsa på brfberghell.se/information/brandskydd.

Trädgårdsdag – Lördag 22 April
Vi ses på gården vid lekplatsen klockan 10:00.
Våra utemöbler ska i år få lite extra omsorg med slipning där det behövs och sedan oljas som vanligt innan de ställs ut på gården. När vi är klara äter vi pizza ihop om vädret tillåter.

Mer information kommer på en egen lapp i varje trappuppgång.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
Brfberghell@gmail.com