Berghellbladet April 2023

Hej alla medlemmar!

Uppdatering takbytet – 2023
Arbetet på Fjällgatan fortskrider, pannorna har nu lyfts upp och läggning av dessa är i full gång.
Ställningen på nedre Vattugatan är äntligen avropad och kommer att flyttas till övre Vattugatan inom kort.

Hyresgäster lokaler
Lokalen på Paradisgatan har fått ny hyresgäst i Anna’s Gröna, trädgårdsarkitekt. Gothia Ink håller i skrivande stund på att flytta ut ur sin lokal på hörnet Fjällgatan/Vattugatan.

Årsstämma
Föreningsstämman/Årsstämma 2023 blir den 30 Maj ute på gården, om vädret tillåter, annars sker den i vår föreningslokal. Kallelse kommer framöver.

Mätning av el och avgift
Vi har fått ett par rapporter om förbrukning av el som inte är normal på avierna.
Styrelsen har inlett en undersökning tillsammans med Brunata, vår leverantör av individuell mätning av el och vatten. Enligt tidig kontakt har de stundtals problem med att läsa av mätarna månadsvis, men att totalen för en period ska vara rätt. Styrelsen kommer att se över våra alternativ.

OVK Besiktning – Juni
Besiktning kommer ske från och med 14 Juni och de planerar att detta pågår fram till 19 Juni.
Teknikerna behöver tillgång till samtliga lägenheter. Mer information kommer i alla trappuppgångar.

Förvaltare – HSB från 2024
Styrelsen har tecknat ett förvaltaravtal med HSB som gäller fr.o.m 2024, detta ersätter det nuvarande med Bredablick. Vi ser fram emot det framtida samarbetet med HSB. 

Styrelsen – nya ledamöter
Känner du för att engagera dig i vår styrelse? Ett par ledamöter har flyttat från föreningen och vi är i behov av fler ledamöter. Kontakta valberedningen, Adrian Nordenborg, anordenborg@hotmail.com

Avfallsrum – Paradisgatan
Kretslopp & vatten (K&V) från Göteborgs stad kommer tyvärr inte att fortsätta med sophämtning längs Paradisgatan. I samarbete med K&V har styrelsen tagit fram en lösning för sophantering på annan plats. Kärlskåp, av märket San Sac Hannäs, kommer att placeras på innergården längs fasaden utanför porten Vattugatan 4B. Avfallsrummet kommer att stängas kort efter att de nya kärlen är på plats.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen
brfberghell@gmail.com