Berghellblad juni 2020

Vi hoppas att det är bra med er under rådande omständigheter och att ni njuter av sommaren. Vi har satt ihop ett Berghellblad med information som vi tror kan vara av värde för våra medlemmar inför sommaren. 

Årsstämman 3/6 & ny styrelse 

I början av juni hölls stämman utomhus med tanke på Covid-19. Vi tackade av Magnus som varit ordförande under flera år, återigen stort TACK för din insats! 

Den nya styrelsens medlemmar och dess olika poster kommer att tydliggöras efter sommaren genom att listan i våra uppgångar uppdateras. Ni är alltid välkomna att mejla oss frågor på  Brfberghell@gmail.comså besvarar vi så snabbt vi har möjlighet. 

Parkering av cyklar & barnvagnar

Cyklar

Föreningen tillhandahåller cykelparkering i portiken på Vattugatan 2 och Paradisgatan 21, samt utanför källaren 2C/2D. På samtliga dessa ställen går det att låsa fast sin cykel numera. För vinterförvaring eller inlåst cykelförråd går det bra att nyttja källaren vid Vattugatan 2C/2D, Fjällgatan 32 samt Paradisgatan 21. Förvara gärna din cykel där ifall du inte använder den för tillfället. Märk din cykel så att den inte försvinner på våra städdagar. Cyklar som är omärkta ställs i karantän i källaren Vattugatan 2C/2D i minst en säsong innan den slängs/skänkes. 

Barnvagnar

Barnvagnar kan låsas fast i portiken Vattugatan 4. För inlåst förvaring hänvisar vi till barnvagnsutrymme i Vattugatan 4D, skylt är på gång. Barnvagnar får inte förvaras i trappuppgångarna pga brandsäkerhet. 

Vår gemensamma gård & grillning på balkong

Samtliga sittgrupper/utemöbler & grillar som föreningen äger får disponeras av våra medlemmar, oavsett vilken uppgång man bor i. Grillning med kol- eller gasolgrill på balkong är inte tillåten pga brandrisk. 

Det finns gott om bärbuskar och fruktträd på gården som samtliga grannar får plocka av. Det finns också pallkragar som medlemmar odlar i, dessa grödor får endast skördas av den som disponerar pallkragen. Om du är intresserad av att odla i pallkrage, ta kontakt med Facebookgruppen Odling Brf Berghell. Det är en medlemsdriven grupp, dvs styrelsen är inte delaktiga i att sköta den. 

Kom ihåg att sandlådan vid lekplatsen ska täckas med skyddsnätet efter användning. Tänk också på att hålla portar och dörrar stängda för att förhindra stölder. 

Avfall-, källsortering & kompost –värna om vår ekonomi och miljö!

På gården finns en sopstation, utanför portarna 2C och 2D. Samt två avfallsrum vid Fjällgatan 32 och Paradisgatan 21. Där kan ni slänga kompost samt hushållsavfall. Bruna påsar för kompostkärlen finns på Fjällgatan 32. Behöver ni slänga andra saker, som glas, metall, plast mm. finns det stationer på flera håll i området. Den närmaste är ner för Fjällgatan mitt emot Fjällskolan. Ta vänster ner på Fjällgatan från Vattugatan och gå c:a 100 m. Gå sen över vägen och du ser sopstationen vid vändplatsen. Du kan även skänka kläder här.

Vi betalar per kilo sopor som slängs, däremot är det gratis för föreningen att slänga komposterbart avfall. Så genom att hjälpas åt att sortera, slänga, skänka och kompostera kan vi både hålla nere kostnaderna för vår sophämtning men också värna om miljön! 

Två gånger per år anordnas trädgårds- och städdagar då vi hyr in container för avfall och el-avfall. Vid detta tillfälle finns också möjlighet att skänka till Saronkyrkan.

Byta, skänka & låna –delningsekonomi ”Sharing is caring”!

Numera finns en Facebooksida som heter ”Hsb Brf Berghell.Det är ett fint initiativ av en medlem att få igång möjligheten att vi tillsammans kan byta, skänka och låna saker av varandra. Kanske har du något som är fullt funktionsdugligt som en annan medlem skulle vara intresserad av. Kanske behöver du låna verktyg till en renovering. Gå med i gruppen ifall du är intresserad av att veta mer.Det är en medlemsdriven grupp, dvs styrelsen är inte delaktiga i att sköta den.

Tvättstugor

Brf Berghell har 4 tvättstugor. Dessa finns på Vattugatan 2B samt 4B, Fjällgatan 32 och Paradisgatan 21. Tid bokas på den bokningstavla som återfinns utanför den tvättstuga där du önskar att tvätta. Våra tvättstugor har numera öppet 8.00-20.00 varje dag, observera att torktid gäller en timme efter varje pass dvs sista passet torktid slutar 21.00. 

Hemsidan & kommunikationskanal

Vi har uppdaterat vår hemsida, den har fått ny struktur och uppdaterad information. Framåt kommer hemsidan bli vår främsta kommunikationskanal. Berghellbladet kommer delas ut ett par gånger årligen, med olika intervall beroende på behov. Hemsidan med bloggsidan blir ett snabbare sätt för Styrelsen att nå ut med information. Du finner hemsidan på www.brfberghell.se

Trivselregler

Vi har uppdaterat våra trivselregler, du finner dem på hemsidan under fliken information.

Trevlig sommar önskar styrelsen!