Berghellblad december

När året startade kunde ingen ana hur annorlunda det skulle komma att bli. Året då vi fick ställa in och ställa om samt hålla distans för att värna om varandra. Julen är snart här och vi är många som kommer fira på ett annorlunda sätt. Kanske själva eller i mindre sällskap. Det är mycket vi behöver avstå ifrån för att hjälpas åt att minska smittspridningen och värna om vårdens kapacitet samt människors hälsa. Men vi hoppas ändå att ni alla kommer få en fin jul, med värme, tända ljus, stämningsfull musik och god mat!

Med tanke på rådande restriktioner träffas styrelsen numera endast digitalt.

Trädgårdsbelysning

Vi har försökt förgylla mörkret med en del ny trädgårdsbelysning, vi hoppas att detta lyser upp i vintermörkret!

Brandrisk & brandvarnare

Det är många av oss som vill lysa upp mörkret med levande ljus. Tänk på att det medför brandrisk, så lämna aldrig levande ljus utan tillsyn -släck ljusen efter dig. Se till att du har fungerande brandvarnare.

Parkering av cyklar & barnvagnar

Just nu är det trångt i portiken vid Vattugatan 4 då vi är många som parkerar  våra cyklar där. Av brandsäkerhet/utrymning har vi ej fått installera cykelställ i denna portik och därför önskar vi att ni parkerar där cykelställ finns. Föreningen tillhandahåller cykelställ i portiken på Vattugatan 2 och Paradisgatan 21, samt utanför källaren 2C/2D. På samtliga dessa ställen går det att låsa fast sin cykel. För vinterförvaring eller inlåst cykelförråd går det bra att nyttja källaren vid Vattugatan 2C/2D, Fjällgatan 32 samt Paradisgatan 21. Förvara gärna din cykel där ifall du inte använder den för tillfället. Märk din cykel så att den inte försvinner på våra städdagar. Cyklar som är omärkta ställs i karantän i källaren Vattugatan 2C/2D i minst en säsong innan den slängs/skänkes.

De avlånga stänger som monterats i portiken vid Vattugatan 4 är framförallt avsedda för barnvagnar, cykelvagnar eller cyklar som inte går att låsa fast vid ordinarie cykelställ. Det har förekommit stölder av såväl cyklar, cykelvagnar och barnvagnar genom åren så vi får hjälpas åt att möjliggöra så att alla kan låsa fast sina ”åkdon”. Barnvagnar är också välkomna att parkera i barnvagnshallen på Vattugatan 4D. Inga barnvagnar får stå i våra uppgångar ur brandrisksynpunkt.

Kakelfix

På förekommen anledning att murbruk har hällts ner i några av våra brunnar på gården vill vi informera om att detta skapar stopp och att sanering medför onödiga kostnader för vår förening. Vi vill upplysa våra medlemmar av att deponera byggavfall m.m. på återvinningsstationer.

Tvättstuga

Efter att du har använt tvättmaskinen låt doseringslocket vara öppet så att fukten vädras ut, på så sätt minskar vi risken för mögel.

I våra tvättstugor finns bokbytarhyllor, passa på att låna en bok och ställ dit en annan.

Klotter

Tråkigt nog händer det titt som tätt att vår fastighet upptäcks med klotter. Ifall du upptäcker detta får du väldigt gärna mejla Klotterjägarna direkt som vi har avtal med. Mejla goteborg@klotterjagarna.se och lägg kopia till brfberghell@gmail.com så ser vi i styrelsen vilket klotter som har anmälts. I samma mejl kan du med fördel polisanmäla klottret genom att lägga till mejladressen:  registrator.vast@polisen.se Ange när du upptäckte klottret, vem du, adressen och att du bor i Brf Berghell. Tack för att vi hjälps åt!

Masthuggspojkarna

Föreningen Masthuggspojkarna fyller 75 år och ger årligen ut en tidning med historiska skildringar över vårt närområde. För Brf Berghell är denna tidning ett återkommande inslag vid juletid och styrelsen vill även detta år stödja Matshuggspojkarna och önska våra medlemmar en trevlig läsning!

Berghellbladet framöver

Med syfte att Brf Berghell ska bli mer klimatsmarta och värna om vår gemensamma miljö kommer Berghellbladet övergå till digital form. Berghellbladen kommer publiceras på vår hemsida, vilket vi redan börjat med. För att få notis om när vi publicerar gå in på vår hemsida och anmäl din mejladress. Det gör du antingen längst ned på första sidan eller under information och Prenumerera. Berghellbladet kommer fortsättningsvis endast sättas upp vid dörren till våra trappuppgångar i fysisk form. Ifall du anmäler din mejladress får du notifikation när vi lägger upp ny information på hemsidan, vilket kan innebära mer än våra Berghellblad –det blir en enklare och snabbare kommunikationskanal för styrelsen att nå ut med information som berör oss alla. Skulle du fortfarande önska Berghellbladet i pappersform får du gärna mejla oss på brfberghell@gmail.com.

God Jul & Gott Nytt År önskar styrelsen!