Hyreshöjning from andra kvartalet 2021

Styrelsen har beslutat att genomföra en hyreshöjning på 2%, from andra kvartalet 2021 och ytterligare 2% 2022 -för att säkra buffert även för kommande större underhållsarbeten som är planerade.

/Vänlig hälsning, styrelsen