Berghellbladet Januari 2023

Roofing | Roofers | Henley on Thames | Sonning Common | Lower Shiplake |  Wargrave | Woodcote | Nettlebed | Crazies Hill | Kiln Green | Knowl Hill

Hej alla medlemmar!

Nystart takbytet – 2023
Vår förening har mottagit ett nytt anbud från en intressent för genomförandet av takbytet.
Anbudet är i linje med tidigare anbud och styrelsen har accepterat anbudet från entreprenören.
Takbytet ligger sedan tidigare i vår underhållsplan och vi ser fram emot att få det åtgärdat.

Takbytet beräknas att påbörjas inom en till två veckor.

Vi värderar att arbetet genomförs så snart som möjligt, då vi har en svårhanterad vattenläcka på Vattugatan som behöver åtgärdas, samt att våra medlemmar endast behöver anpassa sig till en kortare tid av begränsad tillgång till sina balkonger och delar av vår innergård.

Entreprenören kommer att genomföra takbytet i etapper, med ställningsmontage, utförande av takbytet och demontering av ställningar för varje etapp.
Ställningsmontaget kan komma att pågå även under helger. I de fall då ställningar monteras vid eller i anslutning till balkonger bör dessa, av säkerhetsskäl,  inte beträdas under tiden ställningen är uppe.

Vi upplåter vår föreningslokal till entreprenören för takbytet under projekttiden. Detta innebär att de har tillgång till lokalen Måndag – Fredag. Lokalen upplåts till entreprenören för att föreningen inte ska belastas med extra kostnader på höga belopp, för hyra av barack och markhyra för densamma. Våra medlemmar har möjligheten att fortsätta boka föreningslokalen på helgerna, från och med Fredag kl 18:00 till och med Söndag kväll.

Om ni har gäster som vill nyttja vår lokal, kontrollera skicket på lokalen innan era gäster anländer. Nyttjandet av lokalen under projektets gång är ”i befintligt skick”. Entreprenören genomför en grundlig slutstädning när projektet är klart. Vi hoppas på god förståelse och bemötande till entreprenören under tiden de genomför detta viktiga underhållsarbete.

Vi kommer även under denna tid att återgå till en kostnad på 200 kr / natt för hyra av lokalen.

Nytt elpris
BRF Berghell behöver med start Januari 2023 justera vårt elpris som debiteras ut på avgiftsavierna  till 4 kr/kwh för att möta ökade elkostnader. Detta är också enligt rekommendationer från HSB. Dessa 4 kr inkluderar samtliga kostnadsposter för vår el, exempelvis elnätsavgift, moms m.m. Tidigare pris var ca 2,7 kr. Debiterat pris kommer att stämmas av under året mot faktisk elkostnad.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen
Brfberghell@gmail.com